Visit our social media channels

Skip to main content

Privatumo pareiškimas

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. vasario [] d.
Ankstesnė versija: 2016 m. spalio 5 d.

ĮVADAS

„Align Technology, Inc.“ ir jos filialai („Align“, „mes“, „mums“ ir „mūsų“) yra įsipareigoję apsaugoti jūsų informaciją (šiame privatumo pareiškime „informacija“ reiškia asmenį identifikuojančią informaciją, laikomą asmens duomenimis, kuriuos jūs pateikiate arba kuriuos mes renkame apie jus arba iš jūsų mūsų interneto svetainėse).

„Align“ kuria, gamina ir parduoda sistemą „Invisalign®“, „iTero®“ burnos ertmės skaitytuvus, „OrthoCAD“ paslaugas ir „My Invisalign“ programą bei interneto svetainę, kurioje naudotojai gali stebėti ir bendrinti pažangą atliekant „Invisalign“ gydymą įkeldami vaizdus, bendrindami istorijas, kurdami priminimus apie susitikimus ir gaudami pranešimus („Programa“). Toliau pateikiame, kaip renkame, naudojame ir bendriname informaciją, surinktą mūsų interneto svetainėse ir Programoje („Svetainės“).

Galite lankytis mūsų Svetainėse nepasakodami mums, kas esate, ir neatskleisdami jokios asmeninės informacijos. Tačiau kai kuriais atvejais mes galime siekti gauti informacijos apie jus arba apie jūsų pažįstamus žmones, pavyzdžiui, vardą, el. pašto adresą ir (arba) namų adresą. Mūsų tikslas yra pranešti jums prieš renkant tokią asmeninę informaciją iš jūsų internete ir gauti jūsų sutikimą prireikus ją apdoroti.

Naudodamiesi mūsų Svetainėmis, jūs sutinkate, kad mes rinktume, naudotume, atskleistume, perduotume ir apdorotume asmens duomenis, kaip nurodyta šiame privatumo pareiškime.

Informacija, kurią renkame iš jūsų
Ką mes darome su surinkta informacija?
Su kuo mes bendriname informaciją apie jus?
Kiek laiko mes saugome jūsų informaciją?
Slapukai ir skelbimai
Vaikų privatumas
Nuorodos į kitas svetaines
Rinkodara ir prašymas nebesusisiekti
Socialinė žiniasklaida
Tarptautinis duomenų perdavimas
Sauga
Jūsų teisės
Atnaujinimai
Susisiekite su mumis

Informacija, kurią renkame iš jūsų

Mes renkame toliau nurodytą asmeninę ir neskelbtiną informaciją apie klientus, pacientus (buvusius, būsimus ir esamus), pacientų tėvus arba globėjus, gydytojus ir interneto svetainės lankytojus jiems užsiregistravus tapti mūsų Svetainių nariais arba pildant internetu pateikiamas formas arba atsisiunčiant ir naudojant Programą, pavyzdžiui, kai prisijungiama norint gauti mūsų naujienų pranešimus arba šypsenos vertinimą.

 • Kontaktiniai duomenys, tokie kaip jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas.

Informacija, kuri padės mums gydant jus, pavyzdžiui, amžius, lytis ir informacija apie jūsų dantų sveikatos būklę, įskaitant jūsų dantų ir veido vaizdus. Apie šiuos tikslus jus informuosime pateikdami prašymą rinkti jūsų asmeninius duomenis ar neskelbtiną informaciją ir rinksime tik tokią informaciją, kuri yra būtina šiems tikslams pasiekti.

Rinkdami informaciją apie sveikatą ar kitos rūšies neskelbtinus duomenis mūsų Svetainėse, paprašysime jūsų aiškaus sutikimo.

Taip pat rinksime informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų Svetainėmis, kaip aprašyta toliau esančiame skyriuje „Slapukai ir reklamos“.

Kai kuriais atvejais galite mums pateikti kitų asmenų duomenis, kad galėtume su jais susisiekti ir perduoti informaciją apie mus. Kitų asmenų duomenimis su mumis dalykitės tik gavę jų sutikimą ir leidimą tai daryti.

Ką mes darome su surinkta informacija?

Asmeninė informacija, kurią renkame jums naudojantis mūsų Svetainėmis arba kurią pateikiate patys, gali būti naudojama:

 • nustatant ir kitaip valdant jūsų nario paskyrą mūsų Svetainėse;
 • suteikiant jums leidimą naudoti, įsigyti, užsisakyti ir (arba) atsisiųsti produktus ir paslaugas, pavyzdžiui, įsigyjant valymo priemonių;
 • teikiant informaciją apie mūsų produktus, paslaugas, naujienas ir įvykius;
 • teikiant išsamią informaciją apie gydytojus ir jų veiklą ir pateikiant jiems prašymus susisiekti;
 • kviečiant jus dalyvauti apklausose arba tapti gerbėjų klubo nariais (jei taikoma);
 • renkant demografinę informaciją apie naudotojų tendencijas, pavyzdžiui, amžių, lytį ir bendrą pajamų dydį;
 • teikiant informaciją sertifikuotiems gydytojams apie esamus ar būsimus pacientus;
 • analizuojant mūsų paslaugų ir produktų naudojimą, kuriant naujas paslaugas ir produktus bei pritaikant mūsų produktus, paslaugas ir kitą mūsų pateikiamą informaciją;
 • bendrinant Programoje įkeltą turinį socialinėje žiniasklaidoje ir kopijuojant jūsų turinį „Invisalign“ reklamai internete, televizijoje, leidiniuose ar bet kokia kita forma. Mes niekada nerodysime jūsų vardo ir pavardės jokioje mūsų sukurtoje reklaminėje medžiagoje, tačiau turėtumėte žinoti, kad kiti žmonės jus gali atpažinti nuotraukose.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi renkame ir naudojame asmeninę informaciją, aprašytą anksčiau, priklausys nuo asmeninės informacijos ir konkretaus jos rinkimo konteksto. Jei sudarėme su jumis sutartį, pavyzdžiui, teikdami jums „Invisalign“ prekes ir paslaugas, jūsų informaciją apdorosime, kad sutartis būtų vykdoma. Kitomis aplinkybėmis galime apdoroti jūsų informaciją dėl teisėtų „Align“ verslo interesų, tokių kaip rinkodara ar mūsų produktų ir paslaugų tobulinimas, jei jūsų teisės nėra viršesnės už šiuos interesus. Rinkdami informaciją leisime jums aiškiai suprasti, kokie yra mūsų teisėti interesai.

Mes naudojame tvirtą duomenų šaltinių (internetinių, užsakymų, klientų ir t. t.) derinį, kad gautume išsamios informacijos apie mūsų produktus ir rinkodaros veiklą. Šie duomenys skirti tik mums ir mes nebendriname su jumis susijusios informacijos su kitomis įmonėmis, kad jos negalėtų naudoti informacijos kitais tikslais nei darbui su mumis.

Jei prašysime jūsų pateikti asmeninės informacijos, kad galėtume laikytis teisinio reikalavimo arba sudaryti sutartį su jumis, mes tai aiškiai išdėstysime atitinkamu laiku ir patarsime, ar pateikti jūsų asmeninę informaciją yra privaloma, ar ne (taip pat pateiksime galimas pasekmes nenurodžius asmeninės informacijos).

Su kuo mes bendriname jūsų asmeninę informaciją?

Mes bendradarbiaujame su kitomis įmonėmis, padedančiomis mums rinkodaros, ryšių, saugojimo ir pardavimų klausimais, ir galime bendrinti informaciją apie jus šiais tikslais. Šiems partneriams neleidžiama naudoti informacijos apie jus jokiais tikslais, išskyrus verslo su „Align“ vykdymo tikslais. Mūsų dabartinių paslaugų teikėjų sąrašas pateikiamas susisiekus adresu privacy@aligntech.com.

Mes taip pat galime bendrinti informaciją apie jus su kitomis „Align“ įmonėmis, siekiančiomis tikslų, nurodytų dalyje „Ką mes darome su surinkta informacija?“ Mūsų įmonių grupės sąrašas pateikiamas susisiekus adresu privacy@aligntech.com.

Be to, bet kokia mūsų surinkta informacija, įskaitant asmeninę informaciją, gali būti atskleista trečiajai šaliai (ir jų atstovams bei patarėjams) kaip bet kokio faktinio ar galimo susijungimo, įsigijimo, skolos finansavimo, įmonės turto pardavimo ar panašaus sandorio dalis, taip pat nemokumo, bankroto ar turto valdymo atveju, kai asmeninė informacija gali būti perduodama trečiosioms šalims kaip viena iš mūsų verslo turto dalių.

Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją bet kuriam kompetentingam teisėsaugos organui, reguliavimo ar vyriausybinei agentūrai, teismui ar kitai trečiajai šaliai, jei manome, kad tai yra teisiškai privaloma ar būtina mūsų nuosavybei ar kitoms juridinėms teisėms (įskaitant mūsų susitarimų vykdymą ar kitų teisių įgyvendinimą, bet jais neapsiribojant) apsaugoti.

Mes taip pat galime bendrinti informaciją apie jus, jei jūs sutinkate, kad tai darytume.

Kiek laiko mes saugome jūsų informaciją?

Mes saugome asmeninę informaciją, kai tai reikalinga vykdomam teisėtam verslui įgyvendinti (pavyzdžiui, kad galėtume teikti jums „Invisalign“ prekes ir paslaugas arba laikytis taikomų teisinių, mokestinių ar apskaitos reikalavimų).

Kai vykdomam teisėtam verslui įgyvendinti nebebus reikalinga apdoroti jūsų asmeninės informacijos, mes ją panaikinsime arba nuasmeninsime, arba, jei tai neįmanoma (pavyzdžiui, dėl to, kad jūsų asmeninė informacija buvo saugoma atsarginių kopijų archyvuose), mes saugiai laikysime jūsų asmeninę informaciją ir izoliuosime ją nuo bet kokio tolesnio apdorojimo iki kol bus galima ją panaikinti.

Slapukai ir skelbimai

Kai apsilankote mūsų tinklalapyje, galime automatiškai surinkti tam tikros informacijos iš jūsų įrenginio. Kai kuriose šalyse, įskaitant Europos ekonominės erdvės šalis, pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ši informacija gali būti laikoma asmenine informacija.

Tiksliau, automatiškai surenkama informacija gali būti jūsų IP adresas, įrenginio tipas, unikalūs įrenginio identifikavimo numeriai, naršyklės tipas, plataus masto geografinė vietovė (pvz., šalis ar miestas) ir kita techninė informacija. Taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip jūsų įrenginys sąveikavo su mūsų tinklalapiu, įskaitant aplankytus puslapius ir spustelėtas nuorodas.

Surinkę šią informaciją galime geriau suprasti lankytojus, kurie apsilanko mūsų tinklalapyje, iš kur jie yra ir koks mūsų tinklalapyje esantis turinys juos domina. Mes naudojame šią informaciją vidaus analizės tikslais ir mūsų lankytojams skirto tinklalapio kokybei bei aktualumui pagerinti.

Dalis šios informacijos gali būti surenkama naudojant slapukus ir panašius stebėjimo metodus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Slapukai ir skelbimai.

Vaikų privatumas

Mes, įmonė „Align“, neketiname rinkti jokios informacijos iš vaikų iki trylikos (13) metų amžiaus, nebent informacija būtų renkama iš tėvų ar globėjų. Nors mes negalime apriboti vaiko prieigos prie interneto svetainių, mes renkame asmeninę informaciją aiškiai pareikšdami, kad asmuo, teikiantis informaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 13 metų. Jei turite klausimų apie informacijos rinkimą iš vaikų mūsų interneto svetainėse, susisiekite su mumis el. paštu: Privacy@aligntech.com.

Atkreipkite dėmesį, kad pirmiau paminėta amžiaus riba gali skirtis, priklausomai nuo jūsų šalyje taikomų teisinių reikalavimų. Jei taip yra, mes tai atitinkamai nurodysime informacijos rinkimo metu.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Mūsų interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines tik jūsų patogumui. „Align“ neatsako už kitų svetainių privatumo praktikas ar turinį, o nuorodų įtraukimas nereiškia, kad mes pritariame pateiktai informacijai ar įmonei. Tai reiškia, kad, jei per mūsų interneto svetaines prisijungiate prie kitos interneto svetainės, mes už tai neatsakome ir negalime kontroliuoti, kas joje daroma su informacija apie jus.

Be to, jūs turite galimybę bendrinti savo informaciją su kitomis interneto svetainėmis, pvz., socialinės žiniasklaidos interneto svetainėmis. Mes galime pateikti patogią nuorodą, kad lengvai galėtumėte tai padaryti, tačiau mes neatsakome ir negalime kontroliuoti kito tinklalapio ar jūsų įrašų bei bendrinimo. Raginame jus peržiūrėti kitų interneto svetainių ir socialinės žiniasklaidos interneto svetainių privatumo politiką ir informacijos rinkimo praktiką.

Rinkodara ir prašymas nebesusisiekti

Kartais galime jums siųsti informaciją apie mus, jei esate suteikę tokią teisę (kai to prašoma).

„Align“ suteikia galimybę atsisakyti gauti bet kokius pranešimus iš „Align“ arba mūsų partnerių. Jei nenorite iš mūsų gauti pranešimų, praneškite apie tai, kai surenkame jūsų informaciją arba rašykite el. paštu remove@aligntech.com bet kuriuo metu, tik nepamirškite pridėti savo šalies. Taip pat galite atsisakyti prenumeratos, paspaudę nuorodą mūsų siųsto el. laiško apačioje. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol apdorosime jūsų užklausą.

Atminkite, kad šis sutikimo atšaukimas netaikomas būtiniems pranešimams, tokiems kaip atsakymas į užklausą, ir tokie pranešimai atšaukiami, jei vėliau prašysite informacijos iš mūsų, pvz., jei užsiprenumeruosite mūsų naujienlaiškį.

Socialinė žiniasklaida

Vartotojo sukurtas turinys. Jei naudojatės „Facebook“, „Twitter“ ar kita socialinės žiniasklaidos svetaine, jūsų pranešimai yra vieši ir naudojate vieną iš mūsų viešos kampanijos (pvz., #unbraceyoursmile) arba gaminio pavadinimo (pvz., #invisalign, #invisalignteen arba #invisalignTalk) saitažodį, galime paskelbti jūsų atsiliepimus apie mūsų produktus savo svetainėse. Taip mes galime pasidalyti jūsų atsiliepimais apie mūsų produktus su svetainių lankytojais. Peržiūrėsime visus komentarus, prieš paskelbdami jūsų atsiliepimą savo svetainėse. Jei nenorite, kad jūsų atsiliepimai būtų matomi mūsų svetainėse, nenaudokite su „Align“ įmone susijusių saitažodžių.

Skelbdami ar kitaip viešai pateikdami savo atsiliepimą apie „Invisalign“ socialinės žiniasklaidos svetainėje ir atsakydami „taip“, jei prašome leidimo pakartotinai paskelbti jūsų atsiliepimą mūsų svetainėse, pvz., „Facebook“ (http://facebook.com/invisalign), „Pinterest“ (http://pinterest.com/Invisalign), „Google+“ (http://google.com/+Invisalign), „YouTube“ (http://youtube.com/invisalign ir http://youtube.com/invisalignteen), „Twitter“ (http://twitter.com/invisalign), „Instagram“ (http://instagram.com/invisalign ir http://instagram.com/invisalignteen) „Tumblr“ (http://invisalignteen.tumblr.com/) ir kt., jūs užtikrinate ir garantuojate, kad esate 13 metų ar vyresnis ir sutinkate su mūsų interneto svetainėse nurodytomis sąlygomis.

Jei tėvai, globėjai ar kas nors kitas sužino apie vartotojo, kuriam yra mažiau nei 13 metų, viešai sukurtą turinį, rašykite el. paštu InvisalignTakedown@GoldPR.com .

Tarptautinis duomenų perdavimas

„Align“ veikia visame pasaulyje, todėl galime perduoti jūsų asmeninę informaciją kitoms šalims, kuriose taip pat veikia „Align“, įskaitant šalį, kuri nėra jūsų gyvenamoji šalis. Jūsų asmeniniai duomenys taip pat gali būti saugomi mūsų serveriuose, esančiuose už jūsų gyvenamosios šalies ribų. Tačiau mes ir toliau saugosime jūsų informaciją pagal šį privatumo pareiškimą ir mūsų privalomas įmonės taisykles.

Be šiame privatumo pareiškime priimtų įsipareigojimų, „Align“ taip pat turi privalomų įmonės taisyklių programą, kuri nustato „Align“ požiūrį į asmens informacijos apsaugą ir valdymą visame pasaulyje. Su mūsų privalomų įmonės taisyklių politika galite susipažinti paspaudę pirmiau pateiktą nuorodą.

Kai perduodame jūsų informaciją už EEE ribų mūsų paslaugų teikėjams ir partneriams, mes tai darome remdamiesi Europos Komisijos („Align“ privalomos įmonės taisyklės) arba „Privacy Shield“ patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis.

Sauga

Mūsų svetainėse įdiegtos atitinkamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės, siekiant apsisaugoti nuo duomenų sunaikinimo, praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie mūsų kontroliuojamos informacijos. Mūsų internetiniai portalai, pavyzdžiui, „Invisalign Doctor“, saugiai perduoda paciento informaciją (įskaitant visus asmeninius duomenis) per HTTPS. Šiuose portaluose klientai turi susikurti asmeninę paskyrą, jie nėra prieinami plačiajai visuomenei.

Jūsų teisės

Jei turite teisę į informacijos prieigą, atskleidimą, pakeitimą ar ištrynimą (kaip nustatyta taikytinuose įstatymuose), galite susisiekti su mumis adresu arba toliau nurodytu el. pašto adresu.

Pavyzdžiui, Kalifornijoje asmenys gali vieną kartą per kalendorinius metus prašyti mūsų atskleisti su jų tiesiogine rinkodaros veikla susijusią informaciją, kurią mes teikiame trečiosioms šalims. Mūsų politika neleidžia parduoti ar nuomoti jokios asmeninės informacijos kitoms įmonėms jų tiesioginei rinkodaros veiklai.

Naudodamiesi „Align“ paslaugomis Europoje asmenys gali susisiekti su mumis dėl toliau nurodytų teisių.

 • Teisės į prieigą, taisymą, atnaujinimą arba prašymą pašalinti asmeninę informaciją.
 • Teisės į prieštaravimą apdoroti asmeninę informaciją. Galite paprašyti apriboti arba perkelti asmeninės informacijos apdorojimą.
 • Teisės į mūsų siunčiamų naujienlaiškių atsisakymą bet kuriuo metu. Galite pasinaudoti šia teise paspaudę nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ arba „atsisakyti“, esančią mūsų siųsto naujienlaiškio apačioje. Jei norite atsisakyti kitų rinkodaros formų (pvz., pašto ar telerinkodaros), susisiekite su mumis naudodamiesi toliau pateikta kontaktine informacija.
 • Jei mes jūsų sutikimu surinkome ir apdorojome jūsų asmeninę informaciją, atšaukti sutikimą galite bet kuriuo metu. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos bet kokio asmens duomenų apdorojimo, kurį atlikome prieš jūsų atšaukimą, teisėtumui, taip pat tai neturės įtakos jūsų asmens duomenų apdorojimui, atliekamam remiantis teisėtu tvarkymu, bet ne jūsų sutikimu.
 • Kreipkitės į duomenų apsaugos instituciją apie mūsų renkamus ir naudojamus jūsų asmeninius duomenis. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į savo vietos duomenų apsaugos instituciją.

Singapūre galite paprašyti mūsų, kad pateiktumėme informaciją apie tai, kaip mūsų turimi arba mūsų valdomi asmeniniai duomenys buvo arba galėjo būti panaudoti arba atskleisti per metus iki tos dienos, kai buvo pateiktas prašymas. Bet kokiam prašymui gauti prieigą (pvz., informacijos apie jūsų asmeninius duomenis pateikimas) gali būti taikomas mokestis, apie kurį jus informuosime, kai gausime prieigos užklausą.

Tai yra tik pavyzdžiai. Jūsų konkrečios teisės čia gali būti neįvardytos.

Atnaujinimai

Šis pareiškimas gali būti atnaujinamas. Kai bus atliktas atnaujinimas, pareiškimo pradžioje pateiksime paskutinę atnaujinimo datą. Pranešimas apie tokį atnaujinimą ir (arba) pakeitimą bus pateiktas mūsų svetainėse arba tiesiogiai kiekvienam asmeniui, jei to reikalauja įstatymai. Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį pareiškimą, kad būtumėte informuoti apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir daliname asmeninę informaciją. Jei nesutinkate su šiais pakeitimais, toliau nesilankykite svetainėse.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų dėl šio privatumo pareiškimo, mūsų svetainių politikos, savo informacijos, teisių, susijusių su jūsų informacija, ar jūsų santykių su mūsų svetainėmis, kreipkitės į:

Tarptautinė būstinė

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

ES būstinė

Align Technology B.V.
Attention: Privacy Office
Arlandaweg 161
1043 HS Amsterdam
Nyderlandai
Privacy@aligntech.com

Taip pat galite kreiptis į „Align“ vietos valdžios organą, kuris yra atsakingas už jūsų informacijos naudojimą. Daugiau informacijos rasite čia.